Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Chic Shoes

Κεσόγλου Βενέτης

Κωνσταντινουπόλεως 207, Ορεστιάδα

Τ.Κ. 68200, Έβρος, Ελλάδα

Τ: +30 25520 22261

Ε: info@chicshoes.gr

Γράψτε μας κάτι